คณะนิติศาสตร์

บริการนักศึกษา

บริการห้องสมุดแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:09 น.

 

1.ป้อมยาม 9. อาคารเรียน 3 17. อาคารหอประชุม 25. หอนอนชาย - หญิง
2. อาคารภูคำ 10. อาคารเรียน 2 18. อาคารคหกรรม 26. อาคารเกษตรศาสตร์
3. หอประชุมโรงเรียนสาธิต 11. อาคารเรียน 1 19. อาคารคณะวิทยาการจัดการ 27. บ้านพักรับรอง
4. ศูนย์วัฒนธรรม 12. อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 20. ฝ่ายยานพาหนะ 28. สโมสรอาจารย์
5. อาคารเรียนสาธิต 13. อาคารสำนักงานบัณฑิตศึกษา 21. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 29. อาคารเทคโนโลยีอาหาร
6. อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14. อาคารศูนย์วิทยาบริการ 22. ศาลพระภูมิ  
7. อาคารเรียนศิลปศึกษา 15. ตึกแฉก 23. โรงยิมเนเซี่ยม  
8. อาคารเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์ 16. อาคารสำนักกิจการนักศึกษา 24. สนามกีฬา  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:12 น.